Làm sạch bề mặt khuôn mẫu cho điện thoại

Các loại khuôn mẫu sản xuất linh kiện điện thoại (khuôn dập liên hoàn, khuôn ép nhựa...) đều được làm sạch tối ưu

Lamsachkhuonmaudienthoai2

 

Lamsachkhuonmaudienthoai

Sản phẩm cùng danh mục

Làm sạch bề mặt kim loại có độ phức tạp cao
Làm sạch chi tiết cơ khí bề mặt động cơ
Làm sạch chi tiết cơ khí
Làm sạch bề mặt kim loại tấm
Làm sạch bề mặt khuôn mẫu kim loại
Làm sạch bề mặt kim loại dạng ống