Làm sạch bề mặt kim loại có độ phức tạp cao

lamsachkimloai

 

 

Các bề mặt với độ phức tạp cao đều được dịch vụ phun cát kim loại xử lý triệt để

lamsachkimloai2

Sản phẩm cùng danh mục

Làm sạch chi tiết cơ khí bề mặt động cơ
Làm sạch chi tiết cơ khí
Làm sạch bề mặt khuôn mẫu cho điện thoại
Làm sạch bề mặt kim loại tấm
Làm sạch bề mặt khuôn mẫu kim loại
Làm sạch bề mặt kim loại dạng ống