Dịch vụ làm sạch chi tiết oto. Xe oto lâu ngày rỉ sét bám bẩn. Dịch vụ phun cát đánh bay vết rỉ sét bám bẩn lâu ngày.