Làm sạch chi tiết cơ khí bề mặt động cơ

Bề mặt động cơ xe máy, chi tiết cơ khi đều được làm sạch bằng phun cát kim loại

eSPDong_co_xy_lanh_don2

Sản phẩm cùng danh mục

Làm sạch bề mặt kim loại có độ phức tạp cao
Làm sạch chi tiết cơ khí
Làm sạch bề mặt khuôn mẫu cho điện thoại
Làm sạch bề mặt kim loại tấm
Làm sạch bề mặt khuôn mẫu kim loại
Làm sạch bề mặt kim loại dạng ống