Làm sạch bề mặt kim loại dạng ống
Làm sạch bề mặt khuôn mẫu kim loại
Làm sạch bề mặt kim loại tấm
Làm sạch bề mặt khuôn mẫu cho điện thoại
Làm sạch chi tiết cơ khí
Làm sạch chi tiết cơ khí bề mặt động cơ
Làm sạch bề mặt kim loại có độ phức tạp cao