Địa chỉ Đội 1 – Thượng Mỗ – Đan Phượng – Hà Nội
Số điện thoại 0964790322
Email phuncatbemat@gmail.com
Thời gian làm việc 08:00 – 22:00