Bầu tách nước

Hệ thông bầu tách nước là một trong các thiết thường có trong các dây chuyền vận hành máy nén khí. Công việc chính của hệ thống này loại bỏ đi các vết bẩn ,vết rỉ . giúp đảm bảo chất lượng sản phẩm khi được đưa vào, cũng như bảo vệ các hệ thống trong máy nén,giúp máy hoạt động ổn định hơn

Công dụng chính

Tẩy rỉ, tẩy cặn bẩn, bụi bẩn

giúp máy nén khí vận hành ổn định


Gọi điện thoại

Mã: 05 Danh mục: