Bình lọc khí thở

1,000,000

Bình lọc khi thở là sản phẩm được sử dụng để làm sạch không khí vào mũ phun cát,để có thể cung cấp không khí cho người thợ phun cát

Bình lọc khí thở được kết hợp với lõi bình carbon và các loại than hoạt tính ,giúp chất dơ,dầu,và các hạt có kích thước bé dưới 0.5 um

 

còn 10 hàng

Mã: 02 Danh mục: