Phun Cát Tạo Vân Gỗ

Giá: 15.000đ – 20.0000đ/ 1m

Phun cát tạo vân gỗ là hình thức phun cát ướt trực tiếp lên bề mặt các loại gỗ để có thể tạo vân cho gỗ nhằm giúp bề mặt gỗ đó trở lên hình dạng và thẩm mỹ đẹp hơn rất nhiều. Phun cát tạo vân gỗ được yêu thích và sử dụng dành cho các xưởng nội thất , xưởng mộc hay các cá nhân muốn trang trí bề mặt đồ gỗ nội thất.

Gọi điện thoại